Languages

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Elbows

SLWO – Đầu nối cong Male Pipe Weld Elbow 90° một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu hàn hãng S-LOK/Korea

SLSO series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài SAE (SAE Male Elbow) hãng S-LOK/Korea

SLSWO series – Đầu nối cong 90 độ một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu hàn ống tube

SLMO series – Đầu nối cong ren ngoài 90° một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài NPT (Male Elbow Union) hãng S-LOK/Korea

SLFO series - Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren trong NPT (Female Elbow) hãng S-LOK/Korea

SLBSO series - Đầu nối cong 45°SAE (Male Elbow) một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài SAE hãng S-LOK/Korea

SLBMO series - Đầu nối cong 45° (Male Elbow) một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài NPT