Languages

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Nối thẳng (Straights)

SURO series – Đầu nối giảm hạt bắp loại Single Ferrule (Reducing Union) hãng S-LOK/Korea

SUO series – Đầu nối thẳng hạt bắp loại Single Ferrule (Union) hãng S-LOK/Korea

SUBO series – Đầu nối thẳng vách ngăn loại Single Ferrule (Bulkhead Union) hãng S-LOK/Korea

SUBAO series – Đầu nối vách ngăn bulkhead union (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren JIC) hãng S-LOK/Korea

SUAO series – Đầu nối thẳng union (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren UN Flared) hãng S-LOK/Korea

SRO series – Đầu nối giảm Reducer Union (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ống) hãng S-LOK/Korea

SOMO series – Đầu nối Male Connector for Metal Gasket (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài BSP) SOMO hãng S-LOK/Korea

SMCSO series – Đầu nối male connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài SAE) hãng S-LOK/Korea

SMCBO series – Đầu nối vách ngăn Bulkhead Male Connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài NPT) hãng S-LOK/Korea

SCWO series – Đầu nối Male Pipe Weld Connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu hàn)

SCSWO series – Đầu nối Tube Socket Weld Connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu hàn socket) hãng S-LOK/Korea

SCOSO – Đầu nối O-seal straight thread connector một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài SAE kèm O-seal hãng S-LOK/Korea

SCOPO series – Đầu nối O-seal pipe thread connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài NPT kèm O-seal) hãng S-LOK/Korea

SCGO series – Đầu nối Gauge Connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren trong BSP) hãng S-LOK/Korea

SCFO series – Đầu nối Female Connector (một đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren trong NPT) hãng S-LOK/Korea

SCBFO series – Đầu nối vách ngăn ren trong loại Single Ferrule (Bulkhead Female Connector) hãng S-LOK/Korea

SBUWO series – Đầu nối vách ngăn dạng hàn (Welding Bulkhead Union) hãng S-LOK/Korea

SABO series – Đầu chuyển vách ngăn (Bulkhead Adapter Union) hãng S-LOK/Korea

SAAO series – Đầu chuyển adapter ống tube sang ren trong hệ JIC hãng S-LOK/Korea