Languages

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Đầu nối ba ngả (Tees)

STRSO series – Đầu nối ba ngả SAE Male Run Tee (hai đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài SAE) hãng S-LOK/Korea

STRO series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp loại Single Ferrule (Reducing Union Tee) hãng S-LOK/Korea

STRMO series – Đầu nối ba ngả Male Run Tee (hai đầu hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu ren ngoài NPT) hãng S-LOK/Korea

STRFO series – Đầu nối Female Run Tee hai đầu hạt bắp loại Single Ferrule một đầu ren trong NPT hãng S-LOK/Korea

STO series – Đầu nối Tê ba đầu hạt bắp loại Single Ferrule (Union Tee) hãng S-LOK/Korea

STBSO series – Đầu nối ba ngả SAE Male Branch Tee (hai đầu nối thẳng hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu nhánh ren ngoài SAE) hãng S-LOK/Korea

STBMO – Đầu nối Male Brand Tee hai đầu thẳng hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu nhánh ren ngoài hãng S-LOK/Korea

STBFO series – Đầu nối Female Brand Tee hai đầu thẳng hạt bắp loại Single Ferrule, một đầu nhánh ren trong hãng S-LOK/Korea