Languages

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc áp suất phòng nổ áp

WIKA BA & BAX – Công tắc áp suất chống cháy nổ (Flameproof Pressure Switch) hãng WIKA/Germany

WIKA DA & DA10 – Công tắc chênh áp chống cháy nổ (Flameproof Differential Pressure Switch) hãng WIKA/Germany

WIKA PCA – Công tắc áp suất cơ chống cháy nổ (Compact Pressure Switch with Flameproof Enclosure Exd) hãng WIKA/Germany