Languages

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Phụ kiện Pipe Fittings

PSE series – Co ren áp lực (Street Elbow) hãng UNILOK/Korea

PST series – Tê ren áp lực (Street Tee) một đầu thẳng ren ngoài, một đầu nhánh & đầu thẳng còn lại ren trong hãng UNILOK/Korea

PU series – Rắc co ren áp lực (Pipe Union) hãng UNILOK/Korea

PMT series – Tê ren áp lực (Male Tee) ba đầu ren ngoài hãng UNILOK/Korea

PPG series – Nút bịt ren áp lực cao (Pipe Plug) hãng UNILOK/Korea

PRA series – Đầu giảm ren trong sang ren ngoài (Reducing Adapter) hãng UNILOK/Korea

PRB series – Cà rá ren (Reducing Bushing) hãng UNILOK/Korea

PRC series – Đầu nối giảm ren trong (Reducing Coupling Female to Female) hãng UNILOK/Korea

PFT series – Tê ren áp lực ba đầu ren trong (Female Tee) hãng UNILOK/Korea

PHLN series – Kép ren (Long Hex Nipple) hãng UNILOK/Korea

PHN series – Kép ren (Hex Nipple) hãng UNILOK/Korea

PHRN series – Kép giảm ren ngoài (Reducing Hex Nipple) hãng UNILOK/Korea

PME series – Co ren áp lực (Male Elbow) hãng UNILOK/Korea

PFE series – Co ren áp lực (Female Elbow) hai đầu ren trong hãng UNILOK/Korea

PCP series – Nắp bịt ren áp lực cao (Pipe Cap) hãng UNILOK/Korea

PBJ series – Cà rá ren (Ball Joint Union) hãng UNILOK/Korea

PBT series – Tê ren áp lực (Branch Tee) hãng UNILOK/Korea

PC series – Đầu nối ren trong (Coupling Female to Female) hãng UNILOK/Korea

PCN series – Kép ren ngoài (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

PA series – Đầu chuyển ren (hai đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea