Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công nghiệp chung (Industry)

072 series - Van điều áp một cấp (Single Stage Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea

082 series - Van điều áp dùng cho áp suất cao (High Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea

092 series - Van điều áp một cấp lưu lượng cao (High Flow Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DR60 series - Bộ điều chỉnh áp suất thấp một cấp (Single Stage Low Pressure Regulators) hãng Drastar/Korea