Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Sản phẩm khác (Others)

DR60-ARGON - Đồng hồ Argon (Argon Gas Regulator) hãng Drastar/Korea

DR60-CO2 WELDING - Đồng hồ CO2 (CO2 Welding Gas Regulator) hãng Drastar/Korea

DR60-ETHYLENE - Đồng hồ Ethylene C2H4 hãng Drastar/Korea

DRH series - Bộ sấy khí (Gas heater) hãng Drastar/Korea