Danh mục sản phẩm

Thiết bị chống cháy nổ

PB series – Đèn Floodlight chống cháy nổ group IIB (Explosion Proof Floodlight) hãng ATX/France

HRD series – Đèn chống cháy nổ Tank Light (Explosion Proof Tank Inspection Light) hãng ATX/France

FNLED series – Đèn LED chống cháy nổ zone 2 (LED Nonmetallic LED Luminaires) hãng ATX/France

FN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ (Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France series – Đèn huỳnh quang phòng nổ (Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FELED series – Đèn LED chống cháy nổ (LED Nonmetallic LED Luminaires) hãng ATX/France

PN series – Đèn Floodlight chống cháy nổ zone 2 (Explosion Proof Floodlight zone 2) hãng ATX/France

PC series – Đèn Floodlight chống cháy nổ group IIC (Explosion Proof Floodlight group IIC) hãng ATX/France

CHID series – Đèn cao áp chống cháy nổ (Explosion Proof HID Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ tiêu chuẩn Exn (Explosion Proof Exn Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFE series – Đèn phòng nổ tiêu chuẩn Exde (Explosion Proof Exde Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

FEB series – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (LED Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FDBAES series – Đèn LED báo sự cố khẩn cấp chống cháy nổ (LED Self-contained Emergency Lighting)

CLED series – Đèn LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Lighting Fixture) hãng ATX/France

APDAH-APDSH series – Tủ điện chống cháy nổ (Explosion Proof Enclosure) hãng ATX/France

APDAC-APDSC series – Hộp đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Enclosure & Juntion Boxes)

AGE series – Hộp nối dây chống cháy nổ (Increased Safety GRP Junction Box)

ASLCS series – Hộp điều khiển chống cháy nổ bằng thép không gỉ (Explosion Proof Increased Safety Stainless Steel Control Station) hãng ATX/France

AGLCS series – Hộp điều khiển chống cháy nổ (Explosion Proof GRP Local Control Station & Switches) hãng ATX/France

EB EX-ATEX series – Quạt hướng trục chống cháy nổ (Explosion Proof Axial Fans) hãng O.ERRE/Italy

CS EX-ATEX series – Quạt ly tâm phòng nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy

CB EX-ATEX series – Quạt ly tâm chống cháy nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy

VIN, VCF, VLED series – Đèn chống cháy nổ loại huỳnh quang & sợi đốt (Incandescent & Compact Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NMV, NPS, NMH, NMT series – Đèn chiếu sáng H.I.D chống cháy nổ (Explosion Proof H.I.D Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NFLS series – Đèn tuýp LED chống cháy nổ (Explosion proof Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand