Danh mục sản phẩm

Cable gland & phụ kiện chống cháy nổ (Ex Cable gland & Conduit fittings)

SHROUND series – Nắp chụp cao su cho cable gland (shround) cho Cable gland

SCF-ALLCO series – Chất làm kín ống dẫn cáp & sợi bông (Sealing Compound and Fiber)

LBN series – Phụ kiện Lock nut (đai ốc) cho Cable gland hãng Alloy/Thailand

Vòng đệm làm kín (GK) cho Cable gland hãng Alloy/Thailand

Phụ kiện Earth Tags (đai ốc) cho Cable gland hãng Alloy/Thailand

Co nối chữ Y chống cháy nổ (Explosion Proof Sealing Fitting) hãng Alloy/Thailand

Nối thẳng & co nối ren chống cháy nổ (Explosion Proof Union & Elbow Union) hãng Alloy/Thailand

Nút bịt chống cháy nổ (Stopping Plug) hãng Alloy/Thailand

Giảm ren & đầu chuyển chống cháy nổ (Explosion Proof Reducer & Adapter) hãng Alloy/Thailand

Ốc siết cáp chống cháy nổ cho cáp armoured (Armoured cable gland) hãng Alloy/Thailand

Ốc siết cáp chống cháy nổ ren trong cho cáp không armoured (Non-armoured cable gland) hãng Alloy/Thailand

Ốc siết cáp chống cháy nổ cho cáp không armoured (Non-armoured cable gland) hãng Alloy/Thailand

Ống mềm chống cháy nổ (Explosion proof Flexible Coupling) hãng Alloy/Thailand