Danh mục sản phẩm

Hộp & tủ điều khiển chống cháy nổ (Ex Control Station & Control Panel)

APDAH-APDSH series – Tủ điện chống cháy nổ (Explosion Proof Enclosure) hãng ATX/France

ASLCS series – Hộp điều khiển chống cháy nổ bằng thép không gỉ (Explosion Proof Increased Safety Stainless Steel Control Station) hãng ATX/France

AGLCS series – Hộp điều khiển chống cháy nổ (Explosion Proof GRP Local Control Station & Switches) hãng ATX/France

WCT2 series – Hộp nút nhấn điều khiển (Weatherproof Control Station) hãng Alloy/Thailand

Phụ kiện nút nhấn, đèn tín hiệu, công tắc chống cháy nổ (Panel Mounted Operating Devices & Windows) hãng Alloy/Thailand

EPB, EPL, EPBL, ESL, EKS, EEM series – Hộp điều khiển & hộp nút nhấn chống cháy nổ (Ex Control Station) hãng Alloy/Thailand

ECT series – Tủ điều khiển chống cháy nổ (Explosion proof Control Box) hãng Alloy/Thailand

EAS series – Hộp nút nhấn khẩn cấp chống cháy nổ (Emergency Control Station) hãng Alloy/Thailand

DCU series – Hộp điều khiển chống cháy nổ (Explosion proof Control Unit) hãng Alloy/Thailand

DCT1 series – Tủ điều khiển chống cháy nổ (Explosion proof Control Box) hãng Alloy/Thailand

DCT series – Hộp và bộ nút nhấn điều khiển chống cháy nổ (Explosion proof Control Box)

CTE2 series – Hộp nút nhấn chống cháy nổ (Explosion proof Control Station)