Danh mục sản phẩm

Ổ cắm & phích cắm chống cháy nổ (Ex Switches & Plug)

URP 16A series – Bộ ổ & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

URP 32A series – Bộ ổ và phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRD series – Bộ ổ cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 16A series – Bộ ổ & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 32A series – Bộ ổ & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 63A series – Bộ ổ cắm & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 125A series – Bộ ổ cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

ENS series – Công tắc xoay chống cháy nổ (Explosion Proof Snap Switches) hãng Alloy/Thailand

DRCS & DPG series – Ổ và phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Switch & Plug) hãng Alloy/Thailand