Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Phụ kiện giá treo chống cháy nổ (Explosion Proof Fixture Hanger)

VH series – Phụ kiện hỗ trợ ống treo trần (Ceiling Saddles For Conduit Support) hãng Alloy/Thailand

ECH series – Giá treo giảm chấn chống cháy nổ (Explosion Proof Flexible Cushion Fixture Hanger) hãng Alloy/Thailand

EBH series – Hộp nối ống luồn cáp điện chống cháy nổ (Explosion Proof Fixture Hanger) hãng Alloy/Thailand

EAH series – Giá treo ống luồn cáp điện chống cháy nổ (Explosion Proof Fixture Hanger) hãng Alloy/Thailand

DCH series – Hộp nối ống luồn cáp chống cháy nổ (Explosion Proof Fixture Hanger) hãng Alloy/Thailand