Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Quạt chống cháy nổ (Explosion Proof Fan)

EB EX-ATEX series – Quạt hướng trục chống cháy nổ (Explosion Proof Axial Fans) hãng O.ERRE/Italy

CS EX-ATEX series – Quạt ly tâm phòng nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy

CB EX-ATEX series – Quạt ly tâm chống cháy nổ (Explosion Proof Centrifugal Fans) hãng O.ERRE/Italy