Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Thiết bị tín hiệu & cảnh báo chống cháy nổ (Ex Signals & Alarms)

VOB series – Đèn báo không cường độ thấp (Low-Intensity Obstacle Light) hãng Alloy/Thailand

ETF series – Đèn tín hiệu giao thông chống cháy nổ (Explosion Proof Traffic Light) hãng Alloy/Thailand

EOB series – Đèn cảnh báo chướng ngại vật chống cháy nổ (Explosion Proof Obstacle Light) hãng Alloy/Thailand

DLF1-BN, DLF1-OB, DLF1-WN series – Đèn cảnh báo chống cháy nổ (Explosion Proof Warning Light) hãng Alloy/Thailand