Danh mục sản phẩm

Cảm biến áp suất (Pressure Transmitter)

WIKA-A10 – Cảm biến áp suất (Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA E-10 & E-11 – Cảm biến áp suất với vỏ bọc chống cháy nổ (Pressure Transmitter with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA HP-2 – Cảm biến áp suất cho ứng dụng áp suất cao (Pressure Transmitter For Highest Presure Applications) hãng WIKA/Germany

WIKA IS-3 – Cảm biến áp suất chống cháy nổ (Explosion Proof Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA MG-1 – Cảm biến áp suất cho khí y tế (Pressure Transmitter For Medical Gases) hãng WIKA/Germany

WIKA P-30 & P-31 – Cảm biến áp suất cho ngành công nghiệp chính xác (Pressure Transmitter For Precision Measurements) hãng WIKA/Germany

WIKA R-1 – Cảm biến áp suất (Pressure Transmitter) dùng cho công nghiệp điện lạnh & điều hòa không khí hãng WIKA/Germany

WIKA S-11 – Cảm biến áp suất loại Flush sử dụng cho môi chất có độ nhớt & tạp chất (Flush Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA S-20 – Cảm biến áp suất WIKA loại chất lượng cao (Superiror Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

WIKA SA-11 – Cảm biến áp suất cho các ứng dụng vệ sinh (Pressure Transmitter For Sanitary Applications) hãng WIKA/Germany

WIKA S-10 – Cảm biến áp suất WIKA loại High-quality (High-quality Pressure Transmitter) hãng WIKA/Germany

Rosemount 3051SFA Wireless Annubar Flow Meter – Đồng hồ đo lưu lượng không dây loại Annubar hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter – Đồng hồ đo lưu lượng dạng Annubar hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter – Cảm biến áp suất không dây dạng In-line hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051S Wireless Differential Pressure Flow Transmitter – Cảm biến chênh áp không dây hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051S Wireless Coplanar Pressure Transmitter – Cảm biến áp suất không dây loại Coplanar hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051S In-Line Pressure Transmitter – Cảm biến áp suất dạng In-line hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter – Cảm biến đa biến hãng Rosemount/USA

Rosemount 3051S High Static DP Transmitter – Cảm biến chênh áp dùng cho ứng dụng có áp suất tĩnh cao hãng Rosemount/USA

Cảm biến áp suất Rosemount - 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter

Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount™ 3051CFP Wireless Integral Orifice Flow Meter

Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Cảm biến áp suất Rosemount™ 3051CFA Wireless Annubar Flow Meter

Cảm biến áp suất Rosemount™ 3051CFA Annubar Flow Meter