Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc áp suất (Pressure Switch)

WIKA BA & BAX – Công tắc áp suất chống cháy nổ (Flameproof Pressure Switch) hãng WIKA/Germany

WIKA DA & DA10 – Công tắc chênh áp chống cháy nổ (Flameproof Differential Pressure Switch) hãng WIKA/Germany

WIKA PCA – Công tắc áp suất cơ chống cháy nổ (Compact Pressure Switch with Flameproof Enclosure Exd) hãng WIKA/Germany

WIKA PSD-4 – Công tắc áp suất điện tử với màn hình hiển thị (Electronic Pressure Swithes with Display) hãng WIKA/Germany

WIKA PSM-520 – Công tắc áp suất (Pressure Switch) hãng WIKA/Germany

WIKA PSM-550 – Công tắc áp suất cho ngành công nghiệp nặng (Pressure Switch, heavy-duty version) hãng WIKA/Germany

WIKA PSM-700 – Công tắc áp suất vỏ nhôm (Pressure Switch) hãng WIKA/Germany

S303 – Công tắc áp suất phòng nổ áp suất cao (Flameproof High Pressure Switch) hãng ITEC/Italy

S302 – Công tắc chênh áp chống cháy nổ (Flameproof Differential Pressure Switch) hãng ITEC/Italy

S301 – Công tắc áp suất chống cháy nổ (Flameproof Pressure Switch) hãng ITEC/Italy

S203 – Công tắc áp suất áp lực cao (High Pressure Switch) hãng ITEC/ITALY

S202 – Công tắc chênh áp (Differential Pressure Switch) hãng ITEC/Italy

S201 – Công tắc áp suất loại cảm biến màng ngăn (High Accuracy & Repeatabillity Pressure Switch) hãng ITEC/Italy