Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Màng đo áp suất (Pressure Diaphragm Seal)

D303 – Màng ngăn áp suất kết nối theo chuẩn sanitary dạng ren hãng ITEC/Italy

D302 – Màng đo áp suất kết nối sanitary (Sanitary Diaphragm Seal) dạng union-nut hãng ITEC/ITALY

D301 – Màng đo áp suất sanitary (Sanitary Diaphragm Seal) dạng tri-clover hãng ITEC/Italy

D204 – Màng ngăn áp suất nối bích (Flanged Diaphragm Seal) dạng Extended Neck hãng ITEC/Italy

D203 – Màng đo áp suất nối mặt bích (Flanged Diaphragm Seal) dạng Insert hãng ITEC/Italy

D202 – Màng đo áp suất nối bích (Flanged Diaphragm Seal) dạng Flush hãng ITEC/Italy

D201 – Màng đo áp suất kết nối mặt bích (Flanged Diaphragm Seal) hãng ITEC/Italy

D104 – Màng ngăn áp suất kết nối ren (Threaded Diaphragm Seal) dạng Flush hãng ITEC/Italy

D103 – Màng đo áp suất kết nối ren (Threaded Diaphragm Seal) dạng Heavy Duty Mini Seal hãng ITEC/Italy

D102 – Màng đo áp suất kết nối ren (Thread Diaphragm Seal) dạng Ring Coupled hãng ITEC/Italy

D101 – Màng đo áp suất kết nối ren (Thread Diaphragm Seal) hãng ITEC/Italy