Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Máy ghi biểu đồ áp suất (Pressure Recorder)

RTA series – Máy ghi biểu đồ áp suất cầm tay (Cylinder Pressure Recorder) hãng OMET/Italy

RC series – Máy ghi biểu đồ áp suất & nhiệt độ dạng tròn (Circular Pressure & Temperature Recorder) hãng OMET/Italy