Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức dạng phao

DT-600 – Cảm biến đo mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-500 – Cảm biến đo mức dạng phao chống cháy nổ (Explosion Proof Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-400 – Cảm biến đo mức dạng phao cho áp suất cao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-300 – Cảm biến mức dạng phao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-200 – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea