Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức điện dung

DCTS-200 – Cảm biến đo mức dạng điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCTS-100 – Cảm biến điện dung đo mức nước nối ren (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCT-200 – Cảm biến báo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCT-100 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea