Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức điện dung

DCTS-200 – Cảm biến đo mức dạng điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCTS-100 – Cảm biến điện dung đo mức nước nối ren (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCT-200 – Cảm biến báo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DCT-100 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DC-300 – Cảm biến đo mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, bột hãng Daehan/Korea

DC-300-B – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng hãng Daehan/Korea

DC-100-S – Cảm biến mức điện dung (Capacitance Level Sensor) dùng cho môi trường chất lỏng, chất rắn, chất bột hãng Daehan/Korea