Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức liên tục (Magentostrictive Transmitter)

DPS-500L – Cảm biến đo mức liên tục chống cháy nổ (Explosion Proof Magentostrictive Transmitter) hãng Daehan/Korea

DPS-500 – Cảm biến đo mức liên tục chống cháy nổ (Explosion Proof Magentostrictive Type Transmitter) hãng Daehan/Korea