Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức siêu âm

DU-100-WB – Cảm biến siêu âm đo mức nước tích hợp Bluetooth hãng Daehan/Korea

DU-100-EX – Cảm biến đo mức siêu âm chống cháy nổ (Explosion Proof Ultrasonic Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DU-100 – Cảm biến đo mức siêu âm (Ultrasonic Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DU-50-WB – Cảm biến siêu âm đo mực nước tích hợp Bluetooth hãng Daehan/Korea

DU-12-D – Cảm biến siêu âm đo mức chất lỏng (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-010 - Cảm biến siêu âm đo mức nước (Ultrasonic Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DU-50 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-05 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea