Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến đo mức siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter)

DU-X0-WB – Cảm biến đo mức siêu âm tích hợp Bluetooth (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-50 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-30 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-12-D – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-08-E – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-08 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-05 – Cảm biến đo mức dạng siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-03-B – Cảm biến mức siêu âm với phần cổ xoay (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-03 – Cảm biến mức siêu âm (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DU-X0-G – Cảm biến đo mức siêu âm dạng thu nhỏ (Ultrasonic Level Transmitter) hãng Daehan/Korea