Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc báo mức dạng phao (Float Level Sensor)

DF-600-2W – Công tắc mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-600 – Công tắc mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DT-600 – Cảm biến đo mức dạng phao chống ăn mòn (PTFE Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-500 – Cảm biến đo mức dạng phao chống cháy nổ (Explosion Proof Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-400 – Cảm biến đo mức dạng phao cho áp suất cao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-300 – Cảm biến mức dạng phao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DT-200 – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Type Level Transmitter) hãng Daehan/Korea

DF-500 – Công tắc báo mức dạng phao chống cháy nổ (Explosion Proof Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-300-2W – Công tắc báo mức dạng phao bằng vật liệu PVC (PVC Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-300 – Công tắc báo mức dạng phao bằng vật liệu PVC (PVC Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-4S-2W – Công tắc đo mức dạng phao (Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DF-4S – Công tắc báo mức dạng phao (Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-4P-4S-2W – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Level Sensor) hãng Daehan/Korea

DF-4P-4S – Cảm biến đo mức dạng phao (Float Type Level Sensor) hãng Daehan/Korea