Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc báo mức dạng rung

DVS-500-EX – Công tắc báo mức dạng rung chống cháy nổ (Explosion Proof Vibration Level Switch) hãng Daehan/Korea

DVS-100-W – Công tắc mức dạng rung sử dụng cho môi trường chất lỏng (Vibration Level Switch) hãng Daehan/Korea

DVS-100-S – Công tắc báo mức chất rắn dạng rung (Vibration Detection Level Switch) với đầu dò dạng que hãng Daehan/Korea

DVS-100-H – Công tắc báo mức kiểu rung chịu nhiệt độ cao sử dụng cho môi trường chất lỏng & chất rắn hãng Daehan/Korea