Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc báo mức điện dung

DVS-100-P – Công tắc báo mức dạng rung (Vibration Detection Level Switch) sử dụng cho môi trường chất rắn hãng Daehan/Korea

DCAL-100S – Công tắc báo mức kiểu điện dung tích hợp báo đèn & báo còi (Capacitance Level Switch) hãng Daehan/Korea

DC-300-B – Công tắc báo mức điện dung (Capacitance Level Switch) sử dụng cho vật chứa phi kim loại hãng Daehan/Korea

DC-300 – Công tắc mức dạng điện dung với thiết kế nhỏ gọn (Capacitance Level Switch with Comact design) hãng Daehan/Korea

DC-103 – Công tắc mức điện dung nối ren bằng vật liệu nhựa polypropylen sử dụng cho chất lỏng hãng Daehan/Korea

DC-100-S – Công tắc báo mức điện dung nối ren (Capacitance Level Switch) hãng Daehan/Korea

DC-100-F – Công tắc báo mức dạng điện dung nối bích (Capacitance Level Switch) hãng Daehan/Korea