Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc báo mức kiểu phao từ mini

DLF-S – Công tắc báo mức kiểu phao từ mini (Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-GH – Công tắc báo mức phao từ mini kết nối ren (Threaded Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-G – Công tắc phao báo mức mini kết nối ren (Socket Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-FH – Công tắc phao từ báo mức mini kết nối mặt bích (Flanged Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-F – Công tắc mức kiểu phao từ mini kết nối mặt bích (Flanged Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-S – Công tắc báo mức kiểu phao từ mini (Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-500 – Công tắc báo mức dạng phao từ mini chống cháy nổ (Explosion Proof Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-103 – Công tắc báo mức phao từ mini bằng nhựa polypropylen ( P.P Mini Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DLF-4 – Công tắc báo mức phao từ mini lắp ngang (Horizontal Mini Level Switch) với phần trục kéo dài hãng Daehan/Korea

DLF-3 – Công tắc phao từ báo mức mini lắp ngang (Horizontal Mini Float Level Switch) sử dụng cho hóa chất hãng Daehan/Korea

DLF-2 – Công tắc báo mức dạng phao từ mini lắp ngang (Horizontal Mini Level Switch) với hai đầu kết nối ren hãng Daehan/Korea

DLF-1 – Công tắc báo mức kiểu phao từ mini lắp ngang (Horizontal Mini Level Switch) hãng Daehan/Korea