Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc báo mức phao từ lắp ngang

DH-500F – Công tắc báo mức phao từ kiểu lắp ngang chống cháy nổ đạt tiêu chuẩn Exd IIB T6 hãng Daehan/Korea

DH-200S – Công tắc phao từ báo mức kiểu lắp ngang kết nối ren (Horizontal Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DH-100S – Công tắc báo mức kiểu phao từ lắp ngang kết nối ren (Horizontal Float Level Switch) hãng Daehan/Korea

DH-100F – Công tắc phao từ báo mức lắp ngang kết nối mặt bích (Horizontal Float Level Switch) hãng Daehan/Korea