Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc dòng chảy

DFS-4S – Công tắc dòng chảy (Flow Switch) bằng thép không gỉ, kết nối 1” PT hãng Daehan/Korea

DFS-4B – Công tắc dòng chảy (Flow Switch) kết nối ¾” PT hãng Daehan/Korea

DFS-3S – Công tắc dòng chảy (Flow Switch) bằng thép không gỉ, kết nối 1” PT hãng Daehan/Korea

DFS-2S – Công tắc dòng chảy (Flow Switch) bằng thép không gỉ, kết nối 1” PT hãng Daehan/Korea

DFS-1B – Công tắc dòng chảy (Flow Switch) kết nối 1” PT hãng Daehan/Korea