Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Công tắc xoay báo mức chất rắn

DSP-300 – Công tắc báo mức dạng xoay sử dụng cho môi trường chất rắn với phần trục kéo dài hãng Daehan/Korea

DSP-200 – Công tắc dạng xoay báo mức chất rắn kết nối mặt bích (Rotary Paddle Level Switch) hãng Daehan/Korea

DSP-100 – Công tắc báo mức chất rắn dạng xoay kết nối ren (Rotary Paddle Level Switch) hãng Daehan/Korea