Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Thước đo mức (Level Gauge)

DLT series – Đồng hồ đo mức chất lỏng dạng phao (Tank Gauve with transmitter) hãng Daehan/Korea

DLG-100 – Thước đo mực nước trong bồn kiểu từ tính (Bypass Chamber Magnetic Level Gauge) hãng Daehan/Korea

DGL-200L – Đồng hồ đo mực nước dạng cơ (Gear Level Gauve) hãng Daehan/Korea

DGL-200 – Đồng hồ đo mực nước dạng phao tích hợp cảm biến đo mức (Gear Level Gauve with transmitter) hãng Daehan/Korea