Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo nhiệt độ, Độ ẩm

WIKA 100.0x & 100.1x series - Đồng hồ đo hai giá trị nhiệt độ & áp suất (Bimetal Thermomanometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-B – Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-B – Can nhiệt hãng WIKA (WIKA Thermocouple)

WIKA TR10-C – Cảm biến nhiệt độ RTD tích hợp ống bảo vệ (Resistance thermomer with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-C – Cặp nhiệt điện tích hợp ống bảo vệ (Thread thermocouple with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TW10-B, TW10-S - Ống bảo vệ thermowell nối bích dạng ren (Thermowell with threaded flange) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-D – Cảm biến nhiệt độ RTD dạng nhỏ gọn (Resistance thermomer with miniature design) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-D – Cặp nhiệt điện tích hợp ống bảo vệ (Thread thermocouple miniature design) hãng WIKA/Germany

WIKA TW10-F, TW10-P, TW10-R - Ống bảo vệ thermowell nối bích (Thermowell with flange) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-F – Cảm biến nhiệt độ RTD nối bích tích hợp ống bảo vệ (Flanged Resistance thermomer with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-F – Cặp nhiệt điện nối bích tích hợp ống bảo vệ (Flanged thermocouple with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TW15 - Ống thermowell nối ren (Threaded thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-H – Cảm biến nhiệt độ RTD không có ống bảo vệ thermowell (Resistance thermometer without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-H – Cặp nhiệt điện không có ống bảo vệ (Thermocouple without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TW20 - Ống thermowell dạng hàn (Weld-in thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-J – Cảm biến nhiệt độ RTD nối ren với phần ống thermowell đục lỗ (Threaded Resistance thermometer with perforated thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-L – Can nhiệt chống cháy nổ (Thermocouple with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA TW45 - Ống thermowell dạng trục vít (Screw-in thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-L – Cảm biến nhiệt độ RTD chống cháy nổ (Resistance thermometer with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA TC80 series – Can nhiệt cho ứng dụng nhiệt độ cao (High-temperature thermocouple) hãng WIKA/Germany

MI 2038 – Cảm biến nhiệt độ Pt100 dạng dây hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2062 – Đầu dò nhiệt độ Pt100 dạng dây với vỏ bọc cách nhiệt PTFE hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2061 – Cảm biến Pt100 dạng dây với vỏ bọc PVC hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2052 – Cảm biến nhiệt độ RTD Pt100 dạng giắc cắm hai cực hãng Thermo-electra/Netherland