Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Thiết bị đo nhiệt độ

WIKA 100.0x & 100.1x series - Đồng hồ đo hai giá trị nhiệt độ & áp suất (Bimetal Thermomanometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-B – Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-B – Can nhiệt hãng WIKA (WIKA Thermocouple)

WIKA TR10-C – Cảm biến nhiệt độ RTD tích hợp ống bảo vệ (Resistance thermomer with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-C – Cặp nhiệt điện tích hợp ống bảo vệ (Thread thermocouple with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TW10-B, TW10-S - Ống bảo vệ thermowell nối bích dạng ren (Thermowell with threaded flange) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-D – Cảm biến nhiệt độ RTD dạng nhỏ gọn (Resistance thermomer with miniature design) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-D – Cặp nhiệt điện tích hợp ống bảo vệ (Thread thermocouple miniature design) hãng WIKA/Germany

WIKA TW10-F, TW10-P, TW10-R - Ống bảo vệ thermowell nối bích (Thermowell with flange) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-F – Cảm biến nhiệt độ RTD nối bích tích hợp ống bảo vệ (Flanged Resistance thermomer with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-F – Cặp nhiệt điện nối bích tích hợp ống bảo vệ (Flanged thermocouple with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TW15 - Ống thermowell nối ren (Threaded thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-H – Cảm biến nhiệt độ RTD không có ống bảo vệ thermowell (Resistance thermometer without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-H – Cặp nhiệt điện không có ống bảo vệ (Thermocouple without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TW20 - Ống thermowell dạng hàn (Weld-in thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-J – Cảm biến nhiệt độ RTD nối ren với phần ống thermowell đục lỗ (Threaded Resistance thermometer with perforated thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TC10-L – Can nhiệt chống cháy nổ (Thermocouple with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA TW45 - Ống thermowell dạng trục vít (Screw-in thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-L – Cảm biến nhiệt độ RTD chống cháy nổ (Resistance thermometer with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

WIKA TC80 series – Can nhiệt cho ứng dụng nhiệt độ cao (High-temperature thermocouple) hãng WIKA/Germany

WIKA TGS73 - Đồng hồ nhiệt độ ba kim tiếp điểm điện dạng gas-actuated (Gas-actuated thermometer with switch contact) hãng WIKA/Germany

WIKA TGS 55 - Đồng hồ nhiệt độ ba kim tiếp điểm điện (Bimetal thermometer with switch contact) hãng WIKA/Germany

WIKA TGT73 - Đồng hồ đo nhiệt độ truyền tín hiệu điện đầu ra (Gas-atuated thermometer with lectric output with electric output signal) hãng WIKA/Germany

WIKA 32 – Nhiệt kế thủy tinh (Machine Glass Thermometer) hãng WIKA/Germany