Danh mục sản phẩm

Cảm biến nhiệt độ (RTD)

WIKA TR10-B – Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-C – Cảm biến nhiệt độ RTD tích hợp ống bảo vệ (Resistance thermomer with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-D – Cảm biến nhiệt độ RTD dạng nhỏ gọn (Resistance thermomer with miniature design) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-F – Cảm biến nhiệt độ RTD nối bích tích hợp ống bảo vệ (Flanged Resistance thermomer with protection tube) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-H – Cảm biến nhiệt độ RTD không có ống bảo vệ thermowell (Resistance thermometer without thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-J – Cảm biến nhiệt độ RTD nối ren với phần ống thermowell đục lỗ (Threaded Resistance thermometer with perforated thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TR10-L – Cảm biến nhiệt độ RTD chống cháy nổ (Resistance thermometer with Flameproof Enclosure) hãng WIKA/Germany

MI 2038 – Cảm biến nhiệt độ Pt100 dạng dây hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2062 – Đầu dò nhiệt độ Pt100 dạng dây với vỏ bọc cách nhiệt PTFE hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2061 – Cảm biến Pt100 dạng dây với vỏ bọc PVC hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2052 – Cảm biến nhiệt độ RTD Pt100 dạng giắc cắm hai cực hãng Thermo-electra/Netherland

ME 2051 – Cảm biến Pt100 dạng phích cắm hai cực hãng Thermo-electra/Netherland

DWR 6001 – Cảm biến nhiệt độ Pt100 ngõ ra 4-20mA hãng Thermo-electra/Netherland

CA 2006 – Cảm biến Pt100 nối bích hãng Thermo-electra/Netherland

CA 2003 – Cảm biến nhiệt độ Pt100 kết nối ren với khớp nối điều chỉnh chiều dài que đo hãng Thermo-electra/Netherland

R304 – Cảm biến nhiệt độ RTD kết nối Tri-clamp (Tri-clamp connection Resistance Temperature Detectors) hãng ITEC/Italy

R303 – Cảm biến nhiệt độ RTD nối bích (Flanged Resistance Temperature Detectors) hãng ITEC/Italy

R301 – Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance Temperature Detector) dạng hàn weld-pad mounting hãng ITEC/Italy

R104 – Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance Temperature Detectors) loại Adjustable Extension hãng ITEC/Italy

R103 – Cảm biến nhiệt độ RTD (Resistance Temperature Detectors) loại Fixed Extension hãng ITEC/Italy

R102 - Cảm biến nhiệt độ (RTD) hãng ITEC/ITALY

R101 – Cảm biến nhiệt độ RTD loại NE (Nipple Extension RTD) hãng ITEC/Italy