Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến nhiệt độ (Temperature Transmitter)

(T)FK120 – Cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm phòng (room version) với phần cảm biến điện dung MELA hãng Galltec+Mela/Germany