Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Can nhiệt nhiệt chống cháy nổ (Explosion Proof Thermocouple)

LEX25 – Can nhiệt phòng nổ tiêu chuẩn Ex ia/ib sử dụng cho zone 0, 1 & 2 hãng Thermo-electra/Hà Lan

LEX15 – Can nhiệt chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex e sử dụng cho zone 1 & 2 hãng Thermo-electra/Hà Lan