Danh mục sản phẩm

Đồng hồ đo nhiệt độ (Thermometer)

WIKA 100.0x & 100.1x series - Đồng hồ đo hai giá trị nhiệt độ & áp suất (Bimetal Thermomanometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TGS73 - Đồng hồ nhiệt độ ba kim tiếp điểm điện dạng gas-actuated (Gas-actuated thermometer with switch contact) hãng WIKA/Germany

WIKA TGS 55 - Đồng hồ nhiệt độ ba kim tiếp điểm điện (Bimetal thermometer with switch contact) hãng WIKA/Germany

WIKA TGT73 - Đồng hồ đo nhiệt độ truyền tín hiệu điện đầu ra (Gas-atuated thermometer with lectric output with electric output signal) hãng WIKA/Germany

WIKA 32 – Nhiệt kế thủy tinh (Machine Glass Thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA A52 & R52 - Đồng hồ đo nhiệt độ (Bimetal thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA 73 - Đồng hồ đo nhiệt độ Gas-atuated thermometer hãng WIKA/Germany

WIKA 70 - Đồng hồ đo nhiệt độ dạng dây (Expansion Thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TG54 - Đồng hồ đo nhiệt độ tiêu chuẩn EN 13190 (Bimetal thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA TG53 - Đồng hồ đo nhiệt độ tiêu chuẩn ASME B40.200 (Bimetal thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA A50 - Đồng hồ đo nhiệt độ (Bimetal thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA A43 - Đồng hồ đo nhiệt độ cho ngành công nghiệp nhiệt (Bimetal thermometer) hãng WIKA/Germany

WIKA 55 - Đồng hồ đo nhiệt độ hãng WIKA/Germany (Bimetal thermometer)

T703 - Đồng hồ đo nhiệt độ có tiếp điểm điện (Electric Contact Industrial Thermometer) hãng ITEC/Italy

T701 - Đồng hồ đo nhiệt độ hãng ITEC/ITALY

T502 - Đồng hồ nhiệt độ (Industry Bimetal Thermometer) dạng xoay kết hợp núm điều chỉnh hãng ITEC/Italy

T501 - Đồng hồ đo nhiệt độ công nghiệp (Industrial Bimetal Thermometer) hãng ITEC/Italy