Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Máy ghi biểu đồ nhiệt độ (Temperature Recorder)

RTQ series – Máy ghi biểu đồ nhiệt độ cho phòng lạnh (Edgewise Temperature Recorder For Refrigerators) hãng OMET/Italy

RTC series – Máy ghi biểu đồ nhiệt độ cho phòng lạnh dạng tròn (Circular Temperature Recorder For Refrigerators) hãng OMET/Italy

RTAT series – Máy ghi biểu đồ nhiệt độ cầm tay (Cylinder Temperature Recorder) hãng OMET/Italy