Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Ống bảo vệ (Thermowell)

WIKA TW10-B, TW10-S - Ống bảo vệ thermowell nối bích dạng ren (Thermowell with threaded flange) hãng WIKA/Germany

WIKA TW10-F, TW10-P, TW10-R - Ống bảo vệ thermowell nối bích (Thermowell with flange) hãng WIKA/Germany

WIKA TW15 - Ống thermowell nối ren (Threaded thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TW20 - Ống thermowell dạng hàn (Weld-in thermowell) hãng WIKA/Germany

WIKA TW45 - Ống thermowell dạng trục vít (Screw-in thermowell) hãng WIKA/Germany

W203 – Ống thermowell kết nối hàn (weld-in/socket-weld thermowell) hãng ITEC/Italy

W202 – Ống thermowell kết nối sanitary (Sanitary thermowell) hãng ITEC/Italy

W201 – Ống bảo vệ thermowell dạng van-stone (Van-store thermowell) hãng ITEC/Italy

W104 – Ống bảo vệ thermowell nối bích (Flanged Thermowell) dạng bar-stock hãng ITEC/Italy

W103 – Ống thermowell nối bích (Flanged Thermowell) dạng fabricated hãng ITEC/Italy

W102 – Ống thermowell nối ren dạng bar-stock hãng ITEC/Italy

W101 – Ống bảo vệ thermowell nối ren dạng Fabricated hãng ITEC/Italy