Danh mục sản phẩm

Tube Fittings & Valves

STR series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp (Reducing Union Tee) hãng S-LOK/Korea

STBF series – Đầu nối Female Brand Tee hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren trong

STBM series – Đầu nối Male Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài)

M-T series - Ống tubing (ống tube) hãng S-LOK/Korea

STRS series – Đầu nối ba ngả SAE Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE)

UUT series – Đầu nối ba ngả PTFE (PTFE Union Tee) hãng UNILOK/Korea

UU series – Đầu nối thẳng hạt bắp PTFE (PTFE Union) hãng UNILOK/Korea

UME series – Đầu nối cong PTFE 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài (PTFE Male Elbow Union) hãng UNILOK/Korea

UMC series – Đầu nối PTFE Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

TSS series - Ống tubing (ống tube) hãng UNILOK/Korea

UQ series – Đầu nối nhanh (Quick Connectors) hãng UNILOK/Korea

VB6FX series – Van bi ba ngả áp lực cao (3 way Switching High Pressure Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VFT series – Bộ lọc dạng chữ T (Tee Filter) hãng UNILOK/Korea

VL series – Van xả (Bleed valve) 10.000 psi/689 bar hãng UNILOK/Korea

VFI series – Bộ lọc (Filter) dạng thẳng (In-line) hãng UNILOK/Korea

VMD series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Direct Mounting hãng UNILOK/Korea

VMFL series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Direct Mounting with Flange hãng UNILOK/Korea

VMR series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Remote Mounting hãng UNILOK/Korea

VP3 series – Van nút (Plug valve - up to 3000 psig/206 bar) hãng UNILOK/Korea

VG series – Gauge Root Valve (van cách ly/van cô lập) hãng UNILOK/Korea

VB6F series – Van bi áp lực cao (2 way shut-off High Pressure Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VB6BX series – Van bi ba ngả áp lực cao (3 Way High Pressure Bar-stock Ball Valves) hãng UNILOK/Korea

VC3CA series - Van một chiều dòng Compact Adjustable Cracking Pressure Check valve (up to 3000 psig) dòng hãng UNILOK/Korea

VC6 series - Van một chiều áp lực cao (High Pressure Check valve - up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea