Danh mục sản phẩm

Ống Tubing

M-T series - Ống tubing (ống tube) hãng S-LOK/Korea

TSS series - Ống tubing (ống tube) hãng UNILOK/Korea