Danh mục sản phẩm

Phụ kiện ống tubing (Tube Fittings)

STR series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp (Reducing Union Tee) hãng S-LOK/Korea

STBF series – Đầu nối Female Brand Tee hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren trong

STBM series – Đầu nối Male Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài)

STRS series – Đầu nối ba ngả SAE Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE)

UUC– Đầu nối bốn ngả (chữ thập), bốn đầu hạt bắp – Union Cross hãng UNILOK/Korea

UP series – Nút bịt dạng hạt bắp (Tube Plug) hãng UNILOK/Korea

UC series – Nắp bịt ống tube dạng hạt bắp (Tube Cap) hãng UNILOK/Korea

UWSE – Đầu nối cong 90 độ một đầu hạt bắp, một đầu hàn ống tube

UWBE – Đầu nối cong Male Pipe Butt Weld Elbow 90° một đầu hạt bắp, một đầu hàn hãng UNILOK/Korea

UMVES series – Đầu nối cong 45°SAE (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE hãng UNILOK/Korea

UMVE series – Đầu nối cong 45° (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài

UMRT series – Đầu nối ba ngả Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu thẳng ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

UFBT series – Đầu nối Female Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren trong) hãng UNILOK/Korea

UFRT series – Đầu nối ba ngả Female Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu thẳng ren trong) hãng UNILOK/Korea

UMBT series – Đầu nối Male Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài)

URBT series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp (Reducing Union Branch Tee) hãng UNILOK/Korea

URRT series – Đầu nối giảm ba ngả ba đầu hạt bắp (Reducing Union Run Tee) hãng UNILOK/Korea

UUT series – Đầu nối Tê ba đầu hạt bắp (Union Tee) hãng UNILOK/Korea

UMES series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE (SAE Male Elbow) hãng UNILOK/Korea

UU series – Đầu nối thẳng hạt bắp (Union) hãng UNILOK/Korea

UUA series – Đầu nối thẳng union (một đầu hạt bắp, một đầu ren AN Flared) hãng UNILOK/Korea

UWBC series – Đầu nối Pipe Butt Weld Connector (một đầu hạt bắp, một đầu hàn) hãng UNILOK/Korea

UWSC series – Đầu nối Tube Socket Weld Connector (một đầu hạt bắp, một đầu hàn socket) hãng UNILOK/Korea

UME series – Đầu nối cong ren ngoài 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT (Male Elbow Union) hãng UNILOK/Korea