Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Elbows

UWSE – Đầu nối cong 90 độ một đầu hạt bắp, một đầu hàn ống tube

UWBE – Đầu nối cong Male Pipe Butt Weld Elbow 90° một đầu hạt bắp, một đầu hàn hãng UNILOK/Korea

UMVES series – Đầu nối cong 45°SAE (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE hãng UNILOK/Korea

UMVE series – Đầu nối cong 45° (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài

UMES series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE (SAE Male Elbow) hãng UNILOK/Korea

UME series – Đầu nối cong ren ngoài 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT (Male Elbow Union) hãng UNILOK/Korea

UFE series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren trong (Female Elbow) hãng UNILOK/Korea

UEU series – Co nối hạt bắp 90° (Union Elbow) hãng UNILOK/Korea

UER series – Co nối giảm 90° một đầu hạt bắp, một đầu UNILOK port (Elbow Reducer) hãng UNILOK/Korea

SLW series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu hàn (Male Pipe Weld Elbow) hãng S-LOK/Korea

SLSW series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu hàn socket (Tube Socket Weld Elbow) hãng S-LOK/Korea

SLS series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE (SAE Male Elbow) hãng S-LOK/Korea

SLM series – Đầu nối cong ren ngoài 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT (Male Elbow Union) hãng S-LOK/Korea

SLF series – Đầu nối cong 90° một đầu hạt bắp, một đầu ren trong NPT (Female Elbow) hãng S-LOK/Korea

SLBS series – Đầu nối cong 45°SAE (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE hãng S-LOK/Korea

SLBM series – Đầu nối cong 45° (Male Elbow) một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT

SL series – Co nối hạt bắp 90° (Union Elbow) hãng S-LOK/Korea