Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Nối thẳng (Straights)

UU series – Đầu nối thẳng hạt bắp (Union) hãng UNILOK/Korea

UUA series – Đầu nối thẳng union (một đầu hạt bắp, một đầu ren AN Flared) hãng UNILOK/Korea

UWBC series – Đầu nối Pipe Butt Weld Connector (một đầu hạt bắp, một đầu hàn) hãng UNILOK/Korea

UWSC series – Đầu nối Tube Socket Weld Connector (một đầu hạt bắp, một đầu hàn socket) hãng UNILOK/Korea

UPC series – Nối thẳng Port Connector hãng UNILOK/Korea

UMOS series – Đầu nối O-seal straight thread connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài kèm O-seal làm kín) hãng UNILOK/Korea

UMCS series – Đầu nối male connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE) hãng UNILOK/Korea

UMC-G series – Đầu nối Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài BSP) hãng UNILOK/Korea

UMC series – Đầu nối Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

UMA series – Đầu chuyển male adapter (một đầu ren ngoài, một đầu ống) hãng UNILOK/Korea

UFC series – Đầu nối Female Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren trong)

UFA series – Đầu chuyển female adapter (một đầu ren trong, một đầu ống) hãng UNILOK/Korea

UBU series – Đầu nối thẳng vách ngăn (Bulkhead Union) hãng UNILOK/Korea

UBR series – Đầu nối giảm vách ngăn (Bulkhead Reducer) hãng UNILOK/Korea

UBMC series – Đầu nối vách ngăn Bulkhead Male Connector (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT) hãng UNILOK/Korea

UBFC series – Đầu nối vách ngăn ren trong (Bulkhead Female Connector)

SUR series – Đầu nối giảm hạt bắp (Reducing Union) hãng S-LOK/Korea

SUBA series – Đầu nối vách ngăn bulkhead union (một đầu ống tube, một đầu ren JIC) hãng S-LOK/Korea

SUB series – Đầu nối thẳng vách ngăn (Bulkhead Union) hãng S-LOK/Korea

SUA series – Đầu nối thẳng union (một đầu ống tube, một đầu ren UN Flared) hãng S-LOK/Korea

SU series – Đầu nối thẳng hạt bắp (Union) hãng S-LOK/Korea

SR series – Đầu nối giảm Reducer Union (một đầu hạt bắp, một đầu ống) hãng S-LOK/Korea

SOM series – Đầu nối Male Connector For Metal Gasket (một đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài BSP) SOM hãng S-LOK/Korea

SMCS series – Đầu nối male connector (một đầu hạt bắp một đầu ren ngoài SAE) hãng S-LOK/Korea