Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Plug & Cap

UP series – Nút bịt dạng hạt bắp (Tube Plug) hãng UNILOK/Korea

UC series – Nắp bịt ống tube dạng hạt bắp (Tube Cap) hãng UNILOK/Korea

SC series – Nắp bịt ống tube dạng hạt bắp (Cap) hãng S-LOK/Korea

SP – Nút bịt dạng hạt bắp (Plug) hãng S-LOK/Korea