Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Tees

STR series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp (Reducing Union Tee) hãng S-LOK/Korea

STBF series – Đầu nối Female Brand Tee hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren trong

STBM series – Đầu nối Male Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài)

STRS series – Đầu nối ba ngả SAE Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài SAE)

UMRT series – Đầu nối ba ngả Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu thẳng ren ngoài) hãng UNILOK/Korea

UFBT series – Đầu nối Female Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren trong) hãng UNILOK/Korea

UFRT series – Đầu nối ba ngả Female Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu thẳng ren trong) hãng UNILOK/Korea

UMBT series – Đầu nối Male Brand Tee (hai đầu thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài)

URBT series – Đầu nối giảm chữ T ba đầu hạt bắp (Reducing Union Branch Tee) hãng UNILOK/Korea

URRT series – Đầu nối giảm ba ngả ba đầu hạt bắp (Reducing Union Run Tee) hãng UNILOK/Korea

UUT series – Đầu nối Tê ba đầu hạt bắp (Union Tee) hãng UNILOK/Korea

ST series – Đầu nối Tê ba đầu hạt bắp (Union Tee) hãng S-LOK/Korea

STBS series – Đầu nối ba ngả SAE Male Branch Tee (hai đầu nối thẳng hạt bắp, một đầu nhánh ren ngoài SAE)

STRF series – Đầu nối ba ngả Female Run Tee hai đầu hạt bắp, một đầu ren trong NPT

STRM series – Đầu nối ba ngả Male Run Tee (hai đầu hạt bắp, một đầu ren ngoài NPT)