Danh mục sản phẩm

Van bi & Van nút (Ball & Plug Valve)

VB6FX series – Van bi ba ngả áp lực cao (3 way Switching High Pressure Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VP3 series – Van nút (Plug valve - up to 3000 psig/206 bar) hãng UNILOK/Korea

VB6F series – Van bi áp lực cao (2 way shut-off High Pressure Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VB6BX series – Van bi ba ngả áp lực cao (3 Way High Pressure Bar-stock Ball Valves) hãng UNILOK/Korea

VB6B series – Van bi áp lực cao (High Pressure Bar-stock Ball Valves) hãng UNILOK/Korea

VB3X series – Van bi ba ngả (3 way Ball valve) hãng UNILOK/Korea

VB3CA series – Van bi dạng lắp góc (Compact Type Angle Pattern Ball Valve) hãng UNILOK/Korea

VB3C series – Van bi kích thước nhỏ gọn (Compact Ball Valve) hãng UNILOK/Korea

VB3 series – Van bi hai ngả (2 way shut-off Ball valve – up to 3000 psig) hãng UNILOK/Korea

VB1U – Van bi tay gạt (Ball valve) áp suất thấp (1000 psig) hãng UNILOK/Korea

VB1F series – Van bi tay gạt áp suất thấp (Hex Ball valve – 2000 psig) hãng UNILOK/Korea

STBV60 – Van bi dạng trunnion (Trunion Ball Valve – up to 6000 psig/413 bar) hãng S-LOK/Korea

SPV – Van nút (Plug valve - up to 3000 psig/306 bar) hãng S-LOK/Korea

SFBV60 – Van bi thép rèn áp lực cao (Forged High Pressure Ball Valve – up to 6000 psig/413 bar) hãng S-LOK/Korea

SDBV – Van bi tiêu chuẩn DIN2353 (up to 500 bar) hãng S-LOK/Korea

SBV60 – Van bi áp lực cao (High Pressure Ball Valve – up to 10000 psig/413 bar) hãng S-LOK/Korea

SBV30 – Van bi (Ball valve) sử dụng cho áp suất dưới 3000 psig/206 bar) hãng S-LOK/Korea

SBV10 series – Van bi tay gạt (Ball valve) áp suất thấp (1000 psig) hãng S-LOK