Danh mục sản phẩm

Van định lượng (Metering Valve)

VMTL serries – Van định lượng (Metering Valve) góc trục 5o, kích thước orifice 3.25mm hãng UNILOK/Korea

VMTM serries – Van định lượng (Metering Valve) góc trục 3o, kích thước orifice 1.42mm hãng UNILOK/Korea

VMTS serries – Van định lượng (Metering Valve) góc trục 1o, kích thước orifice 0.81mm hãng UNILOK/Korea

SMTV series – Van định lượng (Metering valve) hãng S-LOK/Korea