Danh mục sản phẩm

Van phân phối & Van cô lập (Manifold & Gauge Valve)

VMD series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Direct Mounting hãng UNILOK/Korea

VMFL series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Direct Mounting with Flange hãng UNILOK/Korea

VMR series – Van phân phối/van đa tạp (Manifold Valve) kiểu Remote Mounting hãng UNILOK/Korea

VG series – Gauge Root Valve (van cách ly/van cô lập) hãng UNILOK/Korea

WIKA I30 & IV31, IV50 & IV51 – Van phân phối (valve manifold) hãng WIKA/Germany

SMV series – Van phân phối (manifold valve) hãng S-LOK/Korea

SGV series – Van cách ly/van cô lập (Gauge Valve) hãng S-LOK/Korea

SGRV series – Gauge root valve (van cách ly/cô lập) hãng S-LOK/Korea