Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Valve & Phụ Kiện Đường Ống

Van bi nối bích (Floating Ball Valve) hãng Kaval/Canada

Van bi nối bích (Trunion Ball Valve) hãng Kaval/Canada

Van một chiều (Check valve) hãng Kaval/Canada

Van cổng (Gate Valve) hãng Kaval/Canada

Van cầu (Globe Valve) hãng Kaval/Canada